Železniční přejezdy: Počkat si a přežít!

Autor: Redakce

Za posledních několik let se stále zvyšuje počet nehod na železničních přejezdech. Nárůst počtu mrtvých je přitom více než zarážející, protože pokud by řidiči, a nejen oni, skutečně respektovali všechna pravidla, je střet s vlakem zcela vyloučen. Rozhodli jsme se proto podpořit i z naší strany probíhající kampaně, které si kladou za cíl snížit počet mrtvých na železnici.

Na přejezd, jen bezpečně

V drtivé většině nehod na železničních přejezdech jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje. Riskantní chování řidičů automobilů potvrzuje i dlouhodobá statistika Drážní inspekce. Podle ní se na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením, jichž je pouze čtvrtina z celkového počtu, odehrává takřka polovina všech nehod.

Závory

Drážní inspekce usiluje o to, aby bylo co největší množství těchto přejezdů doplněno závorami. Tento způsob řešení úrovňového křížení silnice a dráhy se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejméně rizikový. Nicméně i na přejezdu se závorami platí stejné nejdůležitější pravidlo – když svítí červená, řidič zastaví před přejezdem a nepokračuje v jízdě. To platí i v případech, kdy jsou závory zdvižené nebo se zdvihají. Vlak je velký, těžký a vzhledem k velmi dlouhé brzdné dráze i pohybu po kolejích se autu nemůže nijak vyhnout. Auto, a je zcela jedno, zda osobní nebo nákladní, rozhodně není vhodným soupeřem na přetlačování. Bezpečnost je tak vždy na řidiči. Prostě a jednoduše – vlak má vždy přednost.

Vzdálenost od přejezdu

Na všech přejezdech tak platí stejná jednoduchá pravidla. Je jedno, zda se jedná o přejezd pouze s výstražným křížem, světelným zabezpečovacím zařízením nebo dokonce se závorami. Vždy se musí řidič nejprve přesvědčit, že může přejezd bezpečně přejet. Vždy je lepší zastavit a mít jistotu. Žehrat nelze ani na to, že jste si blízkosti přejezdu nevšimli. Upozornění, že se k přejezdu blížíte je velmi dobře vidět už ze vzdálenosti minimálně 300 m. Určitě si pamatujete návěstní desky se třemi, dvěma a jednou šikmou čarou, které na přejezd upozorňují v násobcích 80 metrů. Ta se třemi pruhy je umístěna ve vzdálenosti 240 m před přejezdem, je doplněna výstražnou značkou, která řidiče upozorňuje na typ přejezdu – se závorami nebo bez závor.

Rychlost projíždějících vlaků

Rychlost jízdy vlaku na přejezdu bez závor a světelného zabezpečovacího zařízení je normou ČSN 73 6380 omezena na 60km/h, nicméně v praxi bývá tolerována rychlost až 80km/h. Vlak ale vždy v dostatečné vzdálenosti před přejezdem houká, aby řidiče upozornil. V takovém případě se nepokoušejte přejet na poslední chvíli, ale zastavte. Tam, kde jsou světla, která blikají, také zastavte a počkejte, až blikat přestanou. Pak teprve jeďte.

Nikdy nevjíždějte na přejezd, pokud ještě svítí světla nebo jsou závory dole

Velkou chybou je vjet na železniční přejezd ihned po projetí vlaku, nebo když se závory zvedají. Vždy počkejte, až světla zhasnou. Počítejte s tím, že z druhé strany může jet další vlak, který nevidíte. Zvedající se závory v takovém případě rychle spadnou a mohou vás náhle uvěznit na přejezdu. V takovém případě neváhejte, šlápněte na plyn a rozjeďte se proti závoře. Je lepší závoru přerazit, poškodit si vozidlo a projet, než zemřít pod koly rozjetého vlaku.

zdroj: BESIP

Další články