S dětmi na kole

Autor: Redakce
Štítky:

Jak se chovat a co učit děti podle věku

Jízdní kolo je nejen dopravní prostředek, ale je využíváno také ke sportování a využití volného času. Správně vybavené jízdní kolo a správné chování v provozu je základem jakéhokoliv pohybu dítěte na jízdním kole.

Věk 0 – 4 roky

Pokud již dítě dospělo do věku, kdy začne jezdit na různých jezdítkách a tříkolkách, je nutné zvážit vhodnost místa, kde se pohybuje a vždy zajistit dohled dospělé osoby. V případě, že dítě povezete na jízdním kole, pak pamatujte na to, aby bylo vždy v sedačce chránící jeho nohy i záda s možností připoutání. Samozřejmostí je také zajištění ochrany hlavy dítěte (i dospělého) cyklistickou přilbou a zajištění viditelnosti pestrými barvami a reflexními doplňky, stejně jako je důležitý správný výběr místa pohybu.

Věk 5 – 6 let – “Učte své děti”

Pro jízdu na kole platí stejně jako pro chůzi po chodníku – vždy je nutné být s doprovodem. Zvažte pečlivě, jestli je nutné jet s dítětem na kole po silnici, zda není lepší pohybovat se raději po cyklostezkách.

Čemu dítě na kole učit:

– volit správnou jízdní stopu,

– udržovat přímý směr jízdy,

– bezpečně brzdit a zastavovat,

– být viditelný,

– vždy používat cyklistickou přilbu.

Věk 7 – 10 let – “Výuka k samostatnosti”

Vysvětlete dítěti zásady bezpečné cyklistiky – nutnost používání ochranných pomůcek (cyklistických přileb), využívání cyklistických tras a stezek. Zároveň dětem vysvětlete, jak je cyklista oproti motorizovaným účastníkům provozu na pozemních komunikacích mnohem více zranitelný. Současně se blíží doba, kdy dítě bude moci samo jezdit na kole v provozu. A stejně jako je připravováno na svou první cestu do školy, měli bychom je připravit na první samostatnou jízdu na kole po silnici. Příprava na samostatnou jízdu musí probíhat pod dohledem osoby starší patnácti let. Nejvhodnější je pak příprava pod dohledem kvalifikovaných lektorů na dětském dopravním hřišti.

Dítě byste měli naučit:

– pravidlům silničního provozu;

– řešení dopravních situací;

– kontrolovat správnou výbavu jízdního kola.

Přesvědčte je také o tom, že skateboard a kolečkové brusle patří na hřiště, nikoli na chodník nebo silnici.

Věk 10 – a více let – “Nechte děti přemýšlet”

Od deseti let mohou děti jezdit samostatně v silničním provozu. Toto právo s sebou nese především schopnost přijmout odpovědnost spočívající v zajištění vlastního bezpečného pohybu v dopravě.

Při samostatné jízdě by dítě v tomto věku mělo splňovat:

– mít potřebnou znalost dopravních předpisů;

– bezpečně ovládat jízdní kolo;

– mít jízdní kolo ve správném technickém stavu;

– vždy používat ochrannou cyklistickou přilbu;

– být dostatečně viditelný.

Pozornost je třeba věnovat správnému vybavení jízdního kola. Pokud není cyklista za snížené viditelnosti dostatečně vidět, nebo nemá-li dostatečně funkční brzdy, odpovídá tomu i pravděpodobnost vzniku dopravní nehody a jejích následků. Také jízda se sluchátky v uších je zcela nepřípustná. Pokud jedou cyklisté ve skupině, měli by jet za sebou co nejblíže k pravému okraji vozovky s dodržením bezpečné vzdálenosti mezi sebou.

Upozorňujte na důsledky dopravních nehod na další život dítěte – usmrcení, těžké újmy na zdraví, právní důsledky nedodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích jako porušení zákona. Diskutujte s dítětem o nebezpečí v silničním provozu a buďte připraveni argumentovat a vysvětlovat.

I zde platí – jděte svému dítěti příkladem – ať již jako cyklista, řidič, nebo jako chodec.

Zdroj: BESIP

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Další články

Děkovačka na Pocastu roku

Ředitel BESIPu vyhlašoval kategorii na Podcastu roku Tomáš Neřold Děkujeme za podporu projektu Bezpečně na cestě ...