Předjíždění: Největší viník nárůstu mrtvých

Autor: Redakce
Štítky:

Odborníci ÚAMK poukazují na fakt, že za 8 měsíců zabilo předjíždění 70 lidí

Dopravní předpisy hovoří zcela jednoznačně o nedovoleném předjíždění jako o jednom z nejhrubších dopravních přestupků. Ostatně zřejmý je už samotný fakt maximálního postihu – 7 trestných bodů, ve správním řízení až 10 000 Kč pokuty a až rok zákaz řízení. Zdálo by se tedy, že to dostatečně odradí nejen od nedovoleného, ale i nebezpečného předjíždění. Bohužel za osm měsíců letošního roku došlo na českých silnicích právě vinou nedovoleného a nesprávného předjíždění k nejvyššímu nárůstu mrtvých. A to meziročně o 40 %.

Co se tedy děje na našich silnicích? Odborníci ÚAMK vidí hned několik zásadních příčin tohoto stavu, tím zásadním je nedodržování předpisů, povolené rychlosti a chování stále vyššího počtu řidičů blízké agresivitě.

Co dělají řidiči špatně? Samostatnou skupinou řidičů jsou ti, kdo se dopouštějí nedovoleného předjíždění, tedy porušují předpisy, konkrétně paragraf 125c/1f. Kde se jasně stanovuje zákaz předjíždění například v úseku silnice označené značkou B21a (červeně vyznačené auto předjíždějící černé). Podobně je to v případě vodorovného značení, tedy jedné nebo dokonce dvojité plné čáry na vozovce. Následky „teorie“, že plná čára není zeď, mohou být tragické, jako v nedávném případě ženy, která na dvojité plné čáře předjížděla kamion a střetla se s protijedoucím vozidlem.

Zdaleka ne všechny těžké havárie ale doprovází jen nedovolené předjíždění. Kolize způsobuje také nedostatečné se věnování řízení. Jedná se o vůbec nejčastější příčinu všeobecně všech dopravních nehod. Nejtragičtější pak jsou nehody, jakmile se řízení šofér nevěnuje dostatečně i při předjíždění.

Kdy je podle expertů ÚAMK nezbytné věnovat maximální pozornost při předjíždění? Je to v rizikových místech jako jsou třeba ve městech: zúžení počtu pruhů, dále výjezdy z nákupních center, průmyslových zón a podobně, odkud vyjíždějí auta. Byť na svoji pravou stranu, ale do pruhu, kde je v protisměru právě předjíždějící auto. Jeho řidiče pak náhlý výjezd vozu, vjíždějícího na silnici může nemile zaskočit.

Mimo města a obce naopak mohou být nebezpečná místa se stromořadím, nepřehledné horizonty a podobně.

Zdroj: UAMK

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Další články

Co dělat při požáru vozidla?

Projekt Ty to zvládneš ! Velké riziko ohrožení života nebo těžkého zranění v současném dopravním provozu ...