Pigymama.cz doporučuje: Nové zásady bezpečnosti EU mají snížit počet usmrcených dětí na silnicích

Autor: Redakce
Štítky:

Evropská komise už 10 let neaktualizovala bezpečnostní předpisy týkající se vozidel. Letos by se celoevropsky měla změnit např. omezení rychlosti, což je rozhodující pro snížení počtu usmrcených dětí.

Kromě toho Evropská komise vyzývá, aby všechny nové vozy obsahovaly v základní povinné nabídce bezpečnostní technologie, jako např. Inteligentní rychlostní asistenci (ISA) a Automatizovanou nouzovou brzdu (AEB), které mohou detekovat chodce a ostatní účastníky provozu a zabránit tak srážce.

Za posledních 10 let bylo v Evropské unii usmrceno při dopravních nehodách více jak osm tisíc dětí ve věku 0–14 let. Polovina z nich byla spolujezdci, třetina chodci a 13 % cyklisté. Každé třicáté dítě, které bylo v EU usmrceno, zahynulo právě v důsledku dopravní nehody.

Chybějící, nevhodné nebo špatně připevněné dětské autosedačky zůstávají v celé Evropě velkým problémem. Podle Světové zdravotnické organizace správně používané dětské zádržné systémy dokáží snížit pravděpodobnost usmrcení dětí až o 80 %.

ETSC (European Transport Safety Council) dokonce požaduje sníženou sazbu DPH na dětské sedačky, aby si je mohly dovolit i sociálně slabší rodiny. Organizace rovněž vyzývá členské státy EU, aby zavedly oblasti s maximální možnou povolenou rychlostí 30 km/h v oblastech s vysokým výskytem chodců, cyklistů a v blízkosti škol.

Z posledních statistik vychází Švédsko jako země s nejnižším počtem usmrcených dětí v EU. Na opačné straně žebříčku stojí Rumunsko, kde je 7x vyšší pravděpodobnost, že vám zemře dítě při dopravní nehodě. Některé země v posledních letech dokázaly snížit počet usmrcených dětí rychleji než jiné státy – jedná se o Maďarsko, Chorvatsko, Řecko, Portugalsko, Nizozemsko, Španělsko a Velkou Británii.

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Další články

Více ohleduplnosti k cyklistům

Tip pro Vás rádia Frekvence 1 s Michaelou Kreuzigerovou, zakladatelkou iniciativy Dám respekt celý rozhovor si ...