Nepřiměřená rychlost na silnicích zabije 4 z 10 osob

Autor: Redakce
Štítky:

V období od ledna do září bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 410 osob, meziročně se tak jedná o 12% nárůst (+ 43). Těžce zraněno pak bylo 1 857 osob, tj. o 47 osob více (+ 3 %).

Nepřiměřená rychlost!

Nepřiměřená rychlost je jedním z 11 dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v uvedeném období usmrceno 153 osob, dalších 544 osob pak bylo těžce zraněno. Po třech letech poklesu počtu usmrcených osob v důsledku nepřiměřené rychlosti je v letošním roce evidován 17% nárůst (+ 22 usmrcených), v oblasti těžkých zranění je pak také evidován meziroční nárůst o 14 % (+ 66 usmrcených).

V září bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti usmrceno 31 osob, tj. nejhorší bilance od roku 2010(39 usmrcených). Letošní negativní vývoj byl umocněn také v srpnu, kdy bylo usmrceno 27 osob (pozn. opět nevíce od roku 2010 – 29 usmrcených).

Téměř 4 osoby z 10 (37 %) byly usmrceny vlivem nepřiměřené rychlosti, resp. 3 z 10 těžce zraněných osob. S uvedeným podílem hraje nepřiměřená rychlost v rámci dílčích cílů prim.

Krajské srovnání

V rámci jednotlivých krajů existují značné rozdíly. Nejvíce usmrcených (25) vlivem nepřiměřené rychlosti bylo evidováno v rámci Středočeského kraje, každá 3. osoba zde byla takto usmrcena. Krajem s nejvyšším podílem usmrcených osob v důsledku nepřiměřené rychlosti je Ústecký kraj, kde bylo usmrceno 18 osob, tj. 69% podíl v rámci uvedeného kraje! V rámci Středočeského kraje bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti těžce zraněno 112 osob, tj. 35% podíl v rámci uvedeného kraje. Téměř polovina těžce zraněných osob v kraji Vysočina (46 %) jde také na vrub nepřiměřené rychlosti – nejvyšší podíl ze všech krajů.

Zdroj: BESIP

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Další články

Co dělat při požáru vozidla?

Projekt Ty to zvládneš ! Velké riziko ohrožení života nebo těžkého zranění v současném dopravním provozu ...