Mapa nejnebezpečnějších silnic v Česku

Dopravní nehoda může během sekundu otočit život na ruby. Z tohoto pohledu je zapotřebí také přizpůsobit samotnou jízdu. ÚAMK společně s firmou AF-Cityplan vydal rizikovou mapu, která vznikla pomocí dat o silniční síti, nehodovosti nebo intenzity dopravy. Mezi nejnebezpečnější silnice patří komunikace I/11 mezi Žamberkem a Jablonným nad Orlicí směřující k Červené vodě. Zvýšenou rizikovost přináší i úsek I/16 u Mladé Boleslavi a I/17 u Čáslavi.

Mapa je vhodná pro všechny účastníky silničního provozu. Využívá totiž takzvané relativní nehodovosti. Řidiči se tak mohou snadno dozvědět, jaké riziko přináší úsek, o který se zajímá. Může tak zjistit, zdali na něm dochází ke smrtelným nebo vážným nehodám.

K mapování dochází pokaždé po třech letech prostřednictvím srovnání počtu nehod na silničním úseku o průměrné délce dosahující zhruba 20 kilometrů. Z toho vyplývá, že úsek s 20 nehodami a intenzitou 10 000 vozů za 24 hodin přináší desetkrát větší riziko oproti úseku o stejné délce a počtu nehod, kde za 24 hodin projede 100 000 automobilů.

V Česku dochází zatím k analyzování rizika v rámci sítě dálnic a silnic I. třídy. To odpovídá délce přesahující 6,5 tisíce kilometrů.

Měřítko upřednostňující intenzitu provozu poukazuje na skutečnost, že nejméně rizikovým typem silnic v Česku jsou dálnice. S ohledem na přepočet vozů na nich dochází oproti silnicím prvních tříd k výrazně nižšímu počtu nehod. Za nejnebezpečnější dalnici lze považovat úsek D7 u Chomutova.

Ředitel úseku strategie ÚAMK Roman Turza říká, že ideální silnice má řidiče navádět a nemá mít zmatené značení. Včas musí signalizovat, kam se bude zatáčet nebo jestli hrozí nějaké nebezpečí. Tuto situaci se snaží vyřešit program EuroRap. Do této mezinárodní neziskové organizace spadají motoristická sdružení, národní i regionální správci pozemních komunikací nebo investoři a experti. Nezávisle se zasluhují o hodnocení bezpečnosti silnic a na základě toho navrhují opatření, které by mohli snížit výskyt smrtelných a vážných nehod.

 

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Další články

Co dělat při požáru vozidla?

Projekt Ty to zvládneš ! Velké riziko ohrožení života nebo těžkého zranění v současném dopravním provozu ...