Květen přinesl na silnicích nejhorší bilanci za uplynulých 6 let, nejohroženější skupinou jsou chodci

Autor: Redakce
Štítky:

Na základě předběžných policejních statistik bylo v období leden až květen v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 188 osob. Toto číslo znamená, že na našich silnicích vyhaslo o 27 životů (tj. + 16,7 %) více než v loňském roce.

Nejméně usmrcených bylo v uvedeném období evidováno právě v předchozím roce, a to 161 osob, naopak nejvíce v roce 1994, kdy na našich silnicích zemřelo 533 lidí. V květnu pak bylo usmrceno 56 osob, o 16 více než vloni (tj. + 40 %).

Nejvyšší podíl na výše uvedeném meziročním nárůstu usmrcených osob je evidován u nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, kterými jsou chodci. Nepříznivý trend nezvrátil ani měsíc květen, kdy došlo k usmrcení dalších 8 chodců – v loňském roce to byly 4 osoby. V období leden až květen pak bylo usmrceno 49 chodců, tj. meziročně o 16 více (+ 48 %)!

Chodci se tak od začátku roku na celkovém počtu usmrcených na našich komunikacích podíleli 26 %! To znamená, že přibližně každá 4. usmrcená osoba byla chodcem.

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) si klade za cíl, aby na českých silnicích v roce 2018 nezemřelo více než 393 osob. tj. o 109 méně než v roce loňském. Bohužel aktuálně bylo oproti předpokladu NSBSP usmrceno již o 54 osob více.

Zdroj: BESIP

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Další články

Více ohleduplnosti k cyklistům

Tip pro Vás rádia Frekvence 1 s Michaelou Kreuzigerovou, zakladatelkou iniciativy Dám respekt celý rozhovor si ...