Hromadné přesuny dětí po silnici

Autor: Redakce

Právě v prázdninových měsících se řidiči mohou častěji setkávat s hromadnými přesuny dětí, a to, když se například dětské tábory nebo sportovní soustředění vydávají na výlety nebo přesuny na různá sportoviště. Pak je potřeba, aby dětské útvary na silnicích dodržovaly pravidla pro útvary chodců.

Od února platí povinnost chodců při snížené viditelnosti používat reflexní prvky a podobná pravidla tedy musí splňovat i útvary chodců. Za snížené viditelnosti musí být útvar označený vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách světlem červeným. Označení světly však může být nahrazeno oděvními doplňky z reflexních materiálů. Za dodržování těchto pravidel odpovídá vedoucí útvaru, to znamená, dostatečně způsobilá osoba starší patnácti let.

Zvláštnímu právnímu režimu podléhá organizovaná skupina dětí předškolního věku, pro kterou platí stejná obecná ustanovení, jako pro chodce. Musí tedy používat především chodníky a stezky pro chodce. Pokud to není možné, chodí organizovaná skupina předškoláků co nejvíce při levém okraji silnice, nebo po krajnici. Vedle sebe mohou jít nanejvýše dvě děti.

Další články

Více ohleduplnosti k cyklistům

Tip pro Vás rádia Frekvence 1 s Michaelou Kreuzigerovou, zakladatelkou iniciativy Dám respekt celý rozhovor si ...