Bezpečná vzdálenost

Autor: Redakce

Nedodržení bezpečné vzdálenosti je jedním z nejčastějších projevů agresivního chování na silnici. Často tak vytváříme kritické situace, které potom končí nehodami. Dlouhodobě patří nedodržení bezpečné vzdálenosti k nejčastějším příčinám nehod u nás.

Jak odhadnout bezpečnou vzdálenost?

Základní a mezi řidiči poměrně známé, ač nedodržované pravidlo, říká, že mezi jedoucími vozidly by měla být vzdálenost odpovídající vzdálenosti, kterou při dané rychlosti ujedeme za dvě sekundy. Sekunda je s rezervou počítána na reakční dobu řidiče, druhá pak na potřebné bezpečné zastavení nebo vyhýbací manévr. Pomůcka dvousekundového odstupu neplatí ve všech případech, ale jen pro osobní auto. Různé druhy motorových vozidel budou mít hranici minimálního odstupu nastavenou jinak. Bude také záležet na hmotnosti nákladu.

Nejen reakce, ale také technický stav

Pro správné dodržování bezpečné vzdálenosti hrají svou roli i další faktory.  Jedná se především o vlastnosti samotného vozidla, jeho stáří a technický stav. Svou roli hrají adhesní vlastnosti povrchu silnice, po niž auto jede, a v neposlední řadě také reakční doba řidiče. V tomto případě jde o souhrn několika schopností každého konkrétního člověka – optické reakční doby, psychické reakce a svalové reakce. Do celkové prodlevy je potom potřeba započítat nejen reakční dobu, ale také prodlevu brzd a náběh brzdového systému.

Jak se bezpečná vzdálenost měří v okolních státech?

V okolních státech, například v Německu nebo na Slovensku, mají v zákoně bezpečnou vzdálenost už přesně definovanou. V Německu se na nedodržování bezpečné vzdálenosti zaměřují a používají k tomu i speciální kamery. Správná vzdálenost mezi vozy se vypočítává z rychlosti, jakou se auto pohybuje. Auta musí být od sebe vzdálená alespoň polovinu hodnoty rychlosti v metrech. To znamená, že při devadesátikilometrové rychlosti je správná bezpečná vzdálenost minimálně 45 metrů. Na Slovensku měří policie bezpečnou vzdálenost v naměřených sekundách. Definice zní tak, že jde o vzdálenost, kterou osobní auto ujede za dvě sekundy a nákladní auto či autobus za sekundy tři.

Více o bezpečné vzdálenosti můžete shlédnout ve videu: https://www.youtube.com/watch?v=bytlBhEdhZ8

Další články