„Zpomal! Budeš rychlejší!“ – 1. díl

Autor: Redakce

Základní rada pro co nejrychlejší průjezd omezením zní: plynulost a ohleduplnost! Jak zbytečně nestát v kolonách? A jak jim předcházet? Stačí dodržovat našich 10 rad.

1.Hledám informace

Před cestou kde probíhá rekonstrukce nebo jiné avizované stavební práce, je nutné aktivně vyhledávat dopravní informace. Zjistíte je na například webu www.dopravniinfo.cz (ŘSD), kde najdete aktuální zpravodajství, a nebo poslechem stanic poskytující dopravní zpravodajství.

2. Sleduji dopravní značení

Na portálových tabulích, přenosných světelných nebo i obyčejných přenosných dopravních značkách získává řidič průběžné informace o provozu. Nejpozději se řidič dozví o dopravní uzavírce 2km před ní.

3. Příprava na průjezd uzavírkou

Od chvíle, kdy se řidič přiblíží k uzavírce, je nutné si uvědomit, že bude rychlost jízdy postupně snižována. Nejčastěji se rychlost v uzavírce stanovuje na 80 km/h. Rychlost jízdy snižujeme plynule, zvýšíme podélné rozestupy, a podle šířky vozidla jízdní pruh. POZOR! Do levého pruhu smějí vozidla o šířce 2,2m maximálně

4. Kolona před uzavírkou

V případě, že dojde ke vzniku kolony před uzavírkou, je povinnost před dojetím do kolony vytvořit pruh široký alespoň 3 m pro záchranná vozidla IZS tak, že na dvouproudé silnici vytváří řidiči pruh mezi sebou, na tříproudé a více proudé mezi pruhem nejvíce vpravo a pruhem vedle něj nalevo.

Pozor na pravidlo zapnutí výstražných světel při náhlém nebo prudkém brždění, snižujeme tím riziko, že do stojící kolony zezadu narazí nepozorný řidič. Tam, kde jeden jízdní pruh končí a vozidla se řadí do pokračujícího pruhu, používáme důsledně pravidlo ZIP (střídavé řazení).

5. Místo zúžení (esíčko v případě přejezdu do protisměru)

Nejrizikovější místem omezení je nájezd do uzavírky a výjezd z ní. Zde řidičům doporučujeme projíždět střídavou jízdou. Důležité je před příjezdem k tomuto místu sledovat vodorovné dopravní značení. Začíná zde přechodné dopravní značení pomocí vodorovných žlutých čar, které jsou nadřazené bílým vodorovným.

Další články