Za jízdu se zasněženým autem hrozí pokuta, nejen u nás!

Autor: Redakce

Sníh na kapotě a především střeše automobilů se může být ohrožením pro ostatní účastníky dopravy. Jízda za takovým vozidlem se totiž změní za cestování ve sněhové vánici. Nebezpečné jsou i odletující kusy ledu především ze střech kamionů. Jaké předpisy v tomto ohledu platí?

Česká republika. Od 20. února 2016 je platné ustanovení novely zákona o provozu na veřejných komunikacích, které jasně zakazuje jízdu se zamrzlými okny. Tedy s nedostatečně očištěnými skly automobilu. Stejně tak jízdu s tak zvanou „čepicí“ například na střeše. Pokuta za takový prohřešek je v blokovém řízení 2 000 Kč a ve správním 2 500 Kč. Asi všichni chápou, že jet jen s průzorem v zamrzlém čelním okně je stejně nebezpečné, jako s odlétajícím sněhem a ledem na karoserii. Nicméně je otázkou, jak plnění tohoto ustanovení dodržovat v případě kamionů, protože nejsou postaveny odpovídající rampy například na odpočívadlech, kde by řidiči mohli bez nebezpečí práce ve výšce až 4 metry, odstranit sníh a led. Obecný příslib ministerstva dopravy, že se s výstavbou ramp počítá, se ani v letošní zimě nenaplnil.

Německo. Za „varovnou“ lze označit pokutu ve výši 25 Eur (675 Kč), kterou může policista na místě uložit tomu, kdo vyjede se sněhem na karoserii. Jiné už je to, pokud policista uzná jízdu se sněhovou nadílkou za ohrožení ostatních účastníků silničního provozu. Pak se částka zvyšuje na 80 Eur (2 160 Kč). Samozřejmě s tím souvisí nejen pokuta, ale povinnost odstranit sníh a led z vozidla. Policista vám totiž do té doby zakáže další jízdu.

Rakousko. Alpská země si je vědoma toho, jak vysoké nebezpečí jízda se zasněženým automobilem představuje, takže se nerozpakuje pokutovat řidiče velmi vysokou částkou. Nejvyšší možná pokuta, v případě ohrožení ostatních nebo zavinění nehody, dosahuje až 5 000 Eur (135 000 Kč). Navíc rakouská policie za vozidlo schopné jízdy po veřejných komunikacích považuje jen to, které má nejen očištěna všechna okna, kapotu a střechu, ale i registrační značku. Na to je na místě pamatovat.

Slovensko. Povinnost vyjíždět jen s očištěným od sněhu a ledu vozidlem, stanovují předpisy u našeho východního souseda už několik let. Říkají, že vozidlo musí být před jízdou zbaveno sněhu či ledu. V opačném případě hrozí řidiči sankce ve výši 60 Eur (1 620 Kč).

Švýcarsko. Další horská evropská země, kde platí povinnost očištění vozidla v zimě. Navíc policie považuje za automobil schopný provozu na komunikaci jen ten, který kromě běžného očištění od sněhu a ledu má i v zimě čistá jak zpětná zrcátka, tak světlomety předních světel i svítilny zadních. Pokuta může dosahovat až 200 CHF.

zdroj: ÚAMK

Další články