Platnost zdravotních prohlídek

Autor: Redakce
Štítky:

Řidiči senioři, kteří nejsou řidiči z povolání, musí absolvovat lékařské prohlídky v souvislosti s dosažením věku 65 a 68 let, pak každé dva roky (v 70, 72, 74, … atd. letech). Prohlídka se může uskutečnit nejdříve 6 měsíců před dosažením uvedených věkových limitů a nejpozději v den jejich dovršení, tedy v den narozenin – viz § 87 odst. 3 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších zákonů.

Vypadá to, že tyto povinnosti by měly být všem jasné. Co když např. řidič absolvuje vyšetření ve lhůtě delší než 6 měsíců před dovršením předepsaného věku, anebo třeba, ať už z jakéhokoliv důvodu, ve věku 71 či 73 let?

Přesně takový případ se stal nejmenovanému řidiči, který byl účasten při dopravní nehodě a policistům předložil doklad o zdravotní způsobilosti 3 měsíce po dosažení věku 72 let už ve svých 73 letech. Řidič měl jednu ze svých prohlídek až v 69 let věku právě 3 měsíce po dosažení věku 68 let.

Řidič se domníval, že vystavený posudek o zdravotní způsobilosti platí 2 roky od data vystavení. Ovšem Správní orgán konstatoval, že litera zákona nebyla ze strany obviněného řidiče dodržena a platnost tohoto posudku vypršela ke dni dosažení 72 let.

Jedná se o porušení dle ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 4 zákona o silničním provozu se sankcí 5-10 tisíc Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od 6 do 12 měsíců.

Naštěstí pro řidiče správní orgán přihlédl k polehčujícím okolnostem a k „Evidenční kartě“ řidiče, kde nebyly evidovány žádné záznamy o přestupcích a uložil mu trest, který se pohybuje v dolní polovině možného zákonného rozpětí a to podle ustanovení § 125 c odst. 5 písm. g) zákona o silniční provozu s odkazem k ustanovení § 35 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky správní trest pokuty ve výši 1 500 Kč.

Lze se domnívat, že většina drtivá osob, kterých se to týká, uvažuje podobně, jako výše uvedený řidič. Jedná se o lidský a snad i logický názor, ale ne při znění současné legislativy.

Proto doporučujeme řidičům účastnit se prohlídek dříve nebo nejpozději v den dovršení 65 a 68 letech věku, a ne později. Řidič se tak do budoucna v podobných případech vyhne výtkám ze strany kontrolních a správních orgánů, protože na tuto problematiku nepanuje jednotný názor na to, kdy potvrzení pozbývá platnosti. V konečném důsledku by v konkrétním případě musel rozhodnout až soud.

Zdroj: Jedu s dobou

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Další články

Více ohleduplnosti k cyklistům

Tip pro Vás rádia Frekvence 1 s Michaelou Kreuzigerovou, zakladatelkou iniciativy Dám respekt celý rozhovor si ...