Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky dopravních nehod

Autor: Redakce
Štítky:

Chodci patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravních nehod. Oproti ostatním účastníkům silničního provozu nejsou při střetu ničím chráněni. Závažnost zranění chodce při střetu ovlivňuje celá řada faktorů, zejména střetová rychlost, střetová konfigurace, typ kolizního partnera, věk a fyzická kondice chodce apod. V řadě případů vzniku dopravní nehody mohou zabránit sami chodci. Typickým rizikovým chováním chodce je náhlé vstoupení chodce do jízdního koridoru vozidla, zejména z oblasti zakrytého výhledu – např. zpoza stojících nebo zaparkovaných vozidel. Jak dokládají výstupy z Hloubkové analýzy nehod, typicky k tomuto chování dochází např. v prostoru autobusových zastávek. Jednu z takovýchto situací, bohužel s fatálními následky, ilustruje video. Jedná se o kombinaci simulace dopravní nehody s reálnými záběry z místa nehody. Mnohdy by stačil jeden pohled.

Spolupráce s BESIP

„Exkluzivní výstupy z Hloubkové analýzy dopravních nehod využíváme dlouhodobě,“ říká Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „Naprosto stěžejní jsou tyto poznatky pro tvorbu strategie pro následující dekádu (pozn. Strategie BESIP 2021-2030). Výstupy jsou předávány k využití mj. také krajským koordinátorům BESIP.“

Nejčastějším faktorem přispívajícím ke vzniku dopravní nehody mezi vozidlem a chodcem je nepozornost – ať už chodce nebo řidiče vozidla. U chodců je často přispívajícím faktorem vzniku dopravní nehody kromě nepozornosti rovněž alkohol nebo vědomé nerespektování pravidel silničního provozu. Chodci pod vlivem alkoholu často nejsou schopni adekvátně reagovat na situaci v silničním provozu ani ji správně vyhodnotit. Jejich chování je pro řidiče vozidla těžko předvídatelné.

 

Chodci: Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

V období let 2012-2018 bylo usmrceno 848 chodců, tj. oproti stanoveným předpokladům Národní strategií bezpečnosti silničního provozu o 81 více (+11 %). Těžce zraněno pak bylo 4 084 chodců, o 125 více (+3 %).

V roce 2018 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR usmrceno 113 a těžce zraněno 517 chodců (historicky nejméně). Předpoklad NSBSP v oblasti uvedeného cíle nebyl v roce 2018 splněn.

Zásadní vliv na meziroční nárůst usmrcených chodců měla situace v hl. m. Praze, kde bylo usmrceno 25 chodců (81 % ze všech usmrcených osob), meziročně o 14 více. Výrazný nárůst (+8) byl evidován také v Jihomoravském kraji, kde bylo usmrceno 15 chodců. Nejvyšší meziroční nárůst těžce zraněných chodců (+12) byl evidován v hl. m. Praze (95 těžce zraněných chodců, podíl 52 % na všech těžce zraněných), resp. a Královéhradeckém kraji (26 těžce zraněných chodců).

 

Většina chodců byla usmrcena v noci

V období let 2005-2018 bylo usmrceno 58 % chodců právě v noci. V roce 2018 bylo v noci usmrceno 58 chodců (tj. 51 %), zatímco ve dne 55 chodců. Nejvyšší podíl usmrcených chodců v noci byl evidován v roce 2007 (67 %), naopak nejnižší v roce 2018 (51 %).

Při zhoršené viditelnosti bylo v roce 2018 usmrceno 18 chodců (9 ve dne a 9 v noci), tj. 16% podíl na všech usmrcených chodcích. Mimo obec pak bylo usmrceno 5 chodců (4 v noci a 1 ve dne). Při zhoršené viditelnosti bylo v roce 2018 těžce zraněno 83 chodců (51 ve dne a 32 v noci), tj. 16% podíl na všech těžce zraněných chodcích. Mimo obec pak bylo těžce zraněno 8 chodců (6 v noci a 2 ve dne).

Pozn. Videa zcela záměrně neobsahují žádné informace o místu nebo čase dopravní nehody, stejně tak o konkrétních účastnících. Primárním cílem je upozornit na problémové oblasti z hlediska dopravní nehodovosti, resp. dopravních nehod se závažnými následky v návaznosti na Strategii BESIP 2021-2030.

Další články

Děkovačka na Pocastu roku

Ředitel BESIPu vyhlašoval kategorii na Podcastu roku Tomáš Neřold Děkujeme za podporu projektu Bezpečně na cestě ...