BESIP varuje před tuningem elektrokol

Autor: Redakce
Štítky:

Provádět tuning elektrokol je nejen nebezpečné, ale také velmi riskantní! Nehledě na to, že pokud některé hodnoty přesahují stanovené limity, nejedná se dále z hlediska zákona o elektrokolo! Je třeba pamatovat na bezpečnost silničního provozu, dbát na své zdraví a na rizika, která jsou s používání elektrokol spojena. V případě elektrokol by mělo být použití přilby více než samozřejmé! Dle výzkumů by 37 % usmrcených cyklistů přežilo nehodu, kdyby mělo na hlavě přilbu. Neméně důležité je, že  takový zásah může elektrokolo poškodit, dojde ke ztrátě záruky a v případě nehody hrozí u takto upraveného vozidla nejen krytí finančních nákladů v důsledku odpovědnosti, ale také další postihy.

Rychlost a výkon elektrokol je u nás, stejně jako v Evropské unii, legislativně omezen na 25 km/h a 250 W. Ovšem i při těchto rychlostech je třeba se plně věnovat jízdě, dávat pozor a nepřecenit svou schopnost ovládat kolo. Především rychlost, resp. dopomoc elektropohonu nad hranici 25 km/hod může vyvolávat nebezpečné konfliktní situace (špatný odhad ostatních účastníků silničního provozu apod.) s fatálními následky na životech a zdraví.

Tuningem elektrokola je možné zvýšit maximální rychlost pro asistované šlapání. Je však nutné si uvědomit, že takovouto manipulací se z elektrokola stává moped se všemi důsledky, které z toho pro majitele/řidiče vyplývají. To znamená mimo jiné povinnost získat homologaci (schválení typu vozidla pro používání v provozu na pozemních komunikacích).

Jasné stanovisko proti tuningu elektrokol vydala i společnost Bosch eBike Systems, která vyzývá všechny, aby se zdrželi úprav elektrokol, které mají za následek zvýšení výkonu, resp. zvýšení maximální rychlosti elektrické asistence. Je nutné si uvědomit, že výše uvedený technický zásah způsobí trvalé konstrukční změny, na které nejsou navrženy ani výkonné komponenty systému Bosch eBike Systems, uvedl výrobce. Především jsou vyššímu zatížení vystaveny brzdy, jsou však ovlivněny i komponenty jako řídítka, vidlice, rám atd.

Tuning tak ovlivňuje bezpečnost celého elektrokola, což ohrožuje nejen jeho řidiče, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Každý, kdo provádí tuning elektrokol, by si měl být vědom možných nehod a zranění z nich plynoucích.

Zdroj: BESIP

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Další články

Více ohleduplnosti k cyklistům

Tip pro Vás rádia Frekvence 1 s Michaelou Kreuzigerovou, zakladatelkou iniciativy Dám respekt celý rozhovor si ...